COVID-19 Protocol

Body Stress Release COVID-19 Protocol

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus willen wij u informeren over de richtlijnen die wij ontvangen hebben vanuit onze beroepsorganisatie en de VBAG/RBCZ. Deze zijn opgesteld voor uw en onze veiligheid. Wij vragen u daarom deze te lezen en na te leven. De richtlijnen komen op het volgende neer:

Voorafgaand aan het consult

 • In geval van verkoudheids-, griep-, of koortsverschijnselen bij client, behandelaar of een van de huisgenoten van beiden, zal de afspraak geannuleerd worden. Voor de client zal de 24-uurs annuleringsvoorwaarde niet gelden zolang het om Coronaverschijnselen gaat.
 • Tussen de consulten van de verschillende cliënten zal voldoende tijd gepland worden zodat de cliënten elkaar niet treffen. Hierdoor heeft de behandelaar tevens tijd om alle oppervlakken te desinfecteren en de praktijkruimte te ventileren.
 • De client komt alleen,( behalve als een ouder een kind begeleidt), en wordt verzocht om niet meer dan 5 minuten voor de afspraak naar de praktijk toe te komen. De wachtkamer wordt niet gebruikt. U wordt door de behandelaar naar binnen geroepen.
 • Als een client behoort tot de groep van “kwetsbare mensen”, zal besproken worden of de behandeling noodzakelijk is. Tot deze groep behoren: ouderen van >70 jaar, cliënten met chronische aandoeningen( hart, longen, nieren of lever, Diabetes II, morbide obesitas of onbehandelde HIV).

Tijdens consult

 • In de wachtkamer staat desinfectiegel, zodat de client handen kan desinfecteren
 • De deur van de behandelkamer staat open zodat de client naar binnen kan
 • Het voor- en nagesprek vindt op minimaal 1,5 meter plaats
 • Voor de release zullen een aantal vragen gesteld worden met betrekking tot uw gezondheid. Zo kan worden nagaan of de client veilig behandeld kan worden.
 • Behandelaar zal voor en na de release handen goed wassen
 • Op verzoek van de client of behandelaar kan een mondkapje gedragen worden
 • Client gooit na de behandeling zelf de gezichtstissue weg
 • Er wordt de cliënt tijdens het consult geen water aangeboden. De client dient dit zelf mee te nemen.

Na het consult

 • De client verlaat de behandelruimte direct na het na gesprek
 • De ruimte wordt vervolgens door de behandelaar gedesinfecteerd en geventileerd.

Uiteraard zijn de standaard hygiëne maatregelen van toepassing:

 • Geen handen geven
 • Regelmatig handen wassen
 • Hoesten en niezen in binnenkant elleboog
 • Gebruik van papieren zakdoekjes

WC gebruik

Zolang de corona maatregelen gelden vragen wij de cliënten om de wc in de praktijk in principe niet te gebruiken en thuis naar de wc te gaan. Indien er toch gebruik van de wc gemaakt moet worden, zal de behandelaar deze na gebruik direct reinigen en desinfecteren.