Body Stress Release Westerwolde

Behandeling body stress

Hoe werkt een consult en behandeling

Bij het eerste consult is er een intakegesprek, gevolgd door een behandeling. De Body Stress Release practitioner stelt vragen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidstoestand van de cliënt. De vragen hebben betrekking op uw klachten en medische geschiedenis, zoals ongelukken, valpartijen, botbreuken en eventuele operaties die de cliënt heeft ondergaan. Ook kan worden gevraagd naar oorzaken van body stress met een chemische of emotionele aard. Tevens geeft de practitioner uitleg over de samenhang tussen de vastgezette spanning en de ontstane klachten, de mogelijke effecten van de behandeling en de beste manier om het proces te ondersteunen. Tijdens de intake is er uiteraard ruimte voor vragen en adviezen. De BSR-practitioner maakt gebruik van een speciale behandelbank. Tijdens de behandeling is de cliënt geheel gekleed en houdt tevens zijn schoenen aan.

Testen

De practitioner voert vervolgens testen uit om de vastgezette spierspanning te lokaliseren. Het lichaam verstrekt hierbij zelf de benodigde informatie via het zogenoemde bio-feedback mechanisme. Wanneer er sprake is van vastgezette spanning, reageert het lichaam op kleine aanrakingen met kleine spierreflexen die de practitioner kan waarnemen. Op die manier kan heel zorgvuldig worden vastgesteld welke behandeling u nodig heeft.

 

Release

Als is vastgesteld waar de spanning zich bevindt, stimuleert de practioner het lichaam om deze spanning los te laten. Dit gebeurt door het geven van lichte, handmatige drukimpulsen op de juiste plaats en in de juiste richting.

Zelfs een heel zachte impuls op een juiste manier geplaatst kan tot de diepste spierlaag komen zonder forceren en te schaden. Het lichaam kan door hierdoor de spanning laag voor laag loslaten en zo herstellen.

Eerste consulten

BSR zet een proces in gang van loslaten en herstellen. Dit heeft tijd nodig. Er wordt altijd gestart met drie behandelingen binnen een korte termijn. Dit is van belang om dit proces van loslaten en herstellen op te starten. Het eerste consult duurt 60 minuten. Vervolgafspraken duren 35 tot 45 minuten.

Vervolgconsulten

De noodzaak voor vervolgbehandelingen en frequentie daarvan is per individu verschillend en wordt in overleg met u na elke behandeling bepaald. Als body stress recent is ontstaan, zal het proces van loslaten vrij snel plaatsvinden. Wanneer body stress echter gedurende langere tijd – mogelijk al jaren – aanwezig is, zijn er vaak wat meer behandelingen nodig.

Dit is mede afhankelijk van:

  • de duur van de aanwezigheid van de klacht
  • hoe de klacht is ontstaan
  • de ernst en hevigheid van de situatie
  • de huidige leef- en werkomstandigheden
  • de snelheid waarmee de spanning loslaat

Wanneer de klachten verdwenen zijn en het lichaam de vastgezette spierspanning heeft losgelaten, adviseren wij om periodiek terug te komen voor een “onderhouds” behandeling om nieuwe opbouw van spierspanning te voorkomen. Hierdoor blijft het zelfherstellende vermogen van uw lichaam optimaal functioneren.

Effecten van behandeling

In de periode die volgt op de behandeling, zal het lichaam het teveel aan opgebouwde en vastgezette spanning laag voor laag loslaten waardoor het lichaam kan herstellen. Als gevolg van de behandelingen kunnen er diverse reacties optreden: directe verlichting van pijn, meer energie en/of soepeler spieren. Tevens kan er pijn of irritatie aan de oppervlakte komen, maar ook kan er sprake zijn van vermoeidheid, emotionele reacties of grotere activiteit van organen in reactie op de verbeterde communicatie tussen zenuwen.