Body Stress Release Westerwolde

Disclaimer

Website disclaimer

Deze website geeft onze diensten, persoonlijke visie en mening weer. Maar ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website is geen vervanging voor een medische behandeling en niet bedoeld om een diagnose te stellen. Raadpleeg in geval van gezondheidsproblemen altijd eerst een arts.

De informatie op bsr-praktijk.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van bsr-praktijk.nl.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op bsr-praktijk.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van bsr-praktijk.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om bsr-praktijk.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.