Body Stress Release Westerwolde

Privacy

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanlegt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand.  Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Als enige toegang heb tot uw gegevens
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitvoeren van de financiële administratie
 • De bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk (op klantkaart) bewaar, in een afgesloten kast. De kast bevindt zich, buiten openingstijden, in een beveiligd pand.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook  nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing maar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Ik gebruik uw gegevens om u te bellen of te e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal bewerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.
 • Uw naam en e-mail adres kan gebruikt worden bij het verzenden van een nieuwsbrief. U heeft hiervoor vooraf toestemming gegeven.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op de factuur die u per mail ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Gegevens op de factuur:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum en of relatienummer verzekeraar
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard conform de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u her recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BodyStressRelease-Constance Sertons en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar constance.sertons@bodystressrelease.nl

Voor klachten over uw BSR-behandeling verwijs ik u naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland www.bodystressrelease.nl voor een toelichting op de klachtenprocedure.

Body Stress Release- Constance Sertons
VBAG: 21612040
RBCZ: 170562R
BSRAN: 134
IBAN: NL77KNAB0255550839
KVK : 67027431

Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van deze website is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming
Door de informatie en de diensten op deze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy en specifiek over deze website dan kunt u ons benaderen via e-mail.

Monitoren gedrag bezoeker
Deze website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies
Deze website plaatst cookies bij bezoekers. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Websites van derden
Deze privacy policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contactformulier
Via deze website bieden wij de mogelijkheid om contact op te nemen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt om diverse gegevens in te vullen om uw contactaanvraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen in deze privacy policy
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Het verdient aanbeveling om deze privacy policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.