Praktisch

Beste cliënt/bezoeker,

Graag aandacht voor het volgende. Onze Body Stress Release praktijk is sinds 11 mei weer open.

In verband met de maatregelen om het Corona-virus zoveel mogelijk in te dammen, hanteren wij de richtlijnen die zijn voorgesteld door het RIVM. Onze beroepsverenigingen BSRAN en VBAG hebben daartoe een protocol opgesteld.

Via deze link kunt u het protocol, dat door ons wordt gehanteerd, terugvinden. Neem vooraf alstublieft kennis van dit protocol. Bij elke afspraak en herinnering daaraan ontvangt de cliënt de belangrijkste punten uit het protocol.

Praktische informatie

Praktische informatie die u moet weten, zoals welke tarieven wij hanteren en of consulten worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Welke tarieven hanteren wij?

Consult:
Volwassenen: €60,-
Kinderen tot 12 jaar: €45,-
Buiten praktijkuren of op locatie: €75,-

Betalen kan per pin na afloop van het consult. De factuur krijgt u per mail toegestuurd.

Bij verhindering kunt u tot 24 uur van tevoren de afspraak telefonisch veranderen of annuleren. Daarna bent u de kosten voor het afgesproken consult verschuldigd.

Word BSR gedekt door uw verzekering?

Het grootste deel van de zorgverzekeraars vergoedt de behandelingen (gedeeltelijk). U moet dan wel aanvullend verzekerd zijn. Op de website van de VBAG vindt u een overzicht van verzekeraars die het consult vergoeden, met tevens een link naar Zorgwijzer.nl. Per zorgverzekeraar kunt u daar nalezen wat de vergoedingen per pakket zijn.

Bij navraag bij uw zorgverzekeraar is het belangrijk te laten weten dat het om een natuurgeneeskundige behandeling (prestatiecode 24005) gaat, uitgevoerd door een behandelaar die aangesloten is bij de VBAG (registratienummer 21612040) en RBCZ (licentienummer  170562R).

Ook denken wij aan uw privacy

De privacyverklaring van onze praktijk kunt u via onderstaande link lezen.